INSURE: Průvodce vědeckou integritou. Multimediální elektronický výukový materiál

Autoři

VESELSKÁ Renata ŠIRŮČEK Jan KUŘE Josef ŠEREK Jan BĚLOHRAD Radim

Rok publikování 2023
Druh Učebnice
Citace
Popis Elektronická publikace představuje stručný úvod do problematiky mravní integrity ve vědě. Jednotlivé kapitoly se věnují hlavním rizikům porušení mravní integrity ve vědecké práci, konkrétně při plánování a realizaci výzkumu, vyhodnocování a publikování výsledků nebo oponentních a recenzních aktivitách. Dále popisují problematiku střetu zájmů, podvody ve vědě a praxi v oblasti etiky výzkumu. Součástí jednotlivých témat jsou i modelové případy porušení vědecké integrity. Publikace vznikla jako součást projektu INSURE (Interdisciplinary Support of Research Ethics).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info