Naše zkušenosti s dynamickou MR defekografií

Autoři

ČERVEŇÁK Vladimír BERKOVÁ Alena VLČEK Petr

Rok publikování 2023
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Gastroenterologia pre prax
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Poruchy pánevního dna jsou významnou příčinou diskomfortu u mnoha pacientů. I přes nízkou morbiditu mají anorektální dysfunkce velmi významný vliv na kvalitu života pacienta. Proto by měla být diagnostika zaměřena na veškeré možné příčiny, aby mohla být efektivně léčena. Cílem příspěvku je poskytnout námi získané informace o diagnostických možnostech dynamické MR defekografie u pánevních dysfunkcích, kterou jsme na Klinice zobrazovacích metod FNUSA Brno zavedli v roce 2020. K dubnu roku 2023 soubor čítá 220 vyšetřených pacientů. Anorektální dysfunkce jsou multioborovým problémem, proto pro dosažení dobrých diagnostických a léčebných výsledků je nezbytně nutná spolupráce s různými odbornostmi.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info