CHRONICKÁ ŽILNÍ NEDOSTATEČNOST

Autoři

VEVERKOVÁ Lenka DOLEŽAL Petr REŠKA Michal VLČEK Petr HABR Jakub

Rok publikování 2023
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Referátový výběr dermatovenerologie
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www http://referatovyvyber.cz/dermatovenerologie/images/flippingbook/RVD-1-2023/RVD-1-2023.pdf
Klíčová slova chronic venous disease; cardiovascular disease; reduce venous hypertension; MPFF
Popis Chronická žilní nedostatečnost je pokročilé chronické žilní onemocnění, které v důsledku žilní hypertenze vede ke specifickým změnám na kůži nebo v podkoží dolních končetin. Terapie chronické žilní nedostatečnosti se zaměřuje na snížení nebo odstranění základní žilní hypertenze, a to jak konzervativními prostředky, tak metodami invazivními, resp. operačními. Metodika: retrospektivně jsme analyzovali data v nemocničním systému za období 2013–2022. Náš soubor obsahoval 1 722 operovaných pacientů s hlavní diagnózou I83 (primární varikozita dolních končetiny). Hodnotili jsme počty v jednotlivých letech, věk a pohlaví nemocných a jejich komorbidity. Výsledky: v našem souboru z 1 722 operovaných pacientů s varikozitou dolních končetin byly více jak dvě třetiny ženy. Poměr žen byl 72,5 % k 27,5 % mužů. Naprosto zjevný je zvyšující se trend průměrného věku operovaných nemocných. Výše průměrného věku v roce 2013 byla 52 let a v roce 2021 již 59, v loňském roce došlo dále k poklesu na 56 let. V námi analyzovaném souboru jsme zjistili zároveň vysoký výskyt kardiovaskulárních one-mocnění, a to téměř u poloviny nemocných, 855 pacientů trpělo minimálně jednou chorobou z kardiovaskulárních onemocnění, což je 49,65 %. Toto zjištění koreluje s posledními dostupnými studiemi.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info