CÉVNÍ OTOKY DOLNÍCH KONČETIN JEJICH PŘÍČINY A MOŽNOSTI CHIRURGICKÉ TERAPIE

Autoři

PEKAŘ Matej BLAHA Lubomír

Rok publikování 2023
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Referátový výběr z dermatovenerologie.
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www http://referatovyvyber.cz/dermatovenerologie/images/flippingbook/RVD-1-2023/RVD-1-2023.pdf
Klíčová slova oedema; varices; venous; hypertension; saphenous vein ablation; deep vein thrombosis; postthrombotic syndrome
Popis V cévní chirurgii se nejčastěji setkáváme s asymetrickými otoky dolních končetin (DKK) při chronické venózní insuficienci. Pacienti trpí bolestmi, pocitem těžkých nohou, křečemi, objevují se kmenové varixy. U neléčených pacientů mohou vznikat trofické změny kůže až bércové ulcerace. Mezi další příčiny cévních otoků DKK patří trombóza a sekundární venózní insuficience v rámci posttrombotického syndromu. Chirurgicky lze intervenovat na povrchovém i hlubokém žilním řečišti. Na povrchovém systému odstraňujeme žilní hypertenzi a varikozity. Operace provádíme klasicky nebo miniinvazivně. Na hlubokém systému obnovujeme průchodnost žil. Intervence zde mohou být endovenózní (kontinuální lokální trombolýza či mechanická trombektomie) nebo chirurgické (otevřená trombektomie). Otoky DKK jsou příznakem a při neléčení jejich základní příčiny se prohlubují, způsobují bolesti či vznik ulcerací. Neléčené tak snižují významně kvalitu života. Proto je jejich diagnostice a možnostem terapie věnována multidisciplinární pozornost a tato problematika by měla být v širokém povědomí lékařů všech profesí.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info