Zkušenosti s objektivním vyšetřením schopnosti polykání pomocí flexibilní endoskopie v letech 2014–2021

Autoři

DUBOVÁ Marcela LASOTOVÁ Naděžda BUDÍKOVÁ Marie UHROVÁ Veronika BLAŽKOVÁ N.

Rok publikování 2023
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Otorinolaryngologie a foniatrie
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www https://www.orlaf.cz/casopisy/otorinolaryngologie-foniatrie/2023-2-12/zkusenosti-s-objektivnim-vysetrenim-schopnosti-polykani-pomoci-fl-exibilni-endoskopie-v-letech-2014-2021-134427
Doi http://dx.doi.org/10.48095/ccorl202378
Klíčová slova risk assessment; dysphagia; endoskopy; diagnostic techniques and procedures
Popis Flexibilní endoskopické vyšetření polykání (FEES) je objektivní diagnostická metoda určená ke stanovení orofaryngeální dysfagie. Přítomnost poruchy polykání a nastavení optimálního managementu výrazně ovlivňují klinický stav a kvalitu života pacientů. Metodika: V průběhu let 2014–2021 byly prospektivně hodnoceny výsledky vyšetření FEES podle penetračně-aspirační škály u osmi kategorií onemocnění – cévní mozková příhoda, jiná ložisková onemocnění mozku, tumory v oblasti hlavy a krku, neurodegenerativní onemocnění, refluxní choroby, polyneuropatie spojená s umělou plicní ventilací, operace krční páteře a jiná onemocnění. Výsledky: Celkem bylo na našem pracovišti provedeno 2 601 vyšetření FEES. Ve dvou třetinách ze všech případů byla potvrzena orofaryngeální dysfagie. Nejvyšší výskyt penetrace a aspirace, tj. u více než 70 % vyšetření, byl prokázán u cévních mozkových příhod a jiných ložiskových onemocnění mozku. U jedné čtvrtiny všech vyšetření z celkového souboru byla prokázána tichá aspirace. Závěr: Objektivní vyšetření polykání FEES by mělo být součástí komplexní nemocniční péče o pacienta v riziku dysfagie. Časný záchyt patologie polykání snižuje riziko komplikací spojených s dysfagií. FEES vyšetření je důležitou diagnostickou metodou v rámci mezioborové spolupráce, nejen u pacientů s onemocněním v ORL oblasti.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info