CONSCIOUS II – inovativní kurz v klinických hodnoceních zacílený na mladé výzkumníky

Logo poskytovatele
Autoři

NEBESKÁ Kateřina RYCHLÍČKOVÁ Jitka ČECHOVÁ Zora SOUČKOVÁ Lenka

Rok publikování 2023
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Klinické studie jsou nezbytným předpokladem pro uvedení nového léku do klinické praxe. V posledních letech jsme svědky zrychlené transformace prostředí klinických studií, včetně tzv. investigátorem iniciovaných studií (IIT). Význam IIT roste i s rozvojem precizní medicíny a komplexností zdravotní péče. Stejně tak roste potřeba lékařů umět výsledky těchto studií správně interpretovat a aplikovat. Význam akademického výzkumu si uvědomují pregraduální i postgraduální studenti biomedicínských oborů. Nedostatek odpovídajícího vzdělání a odborné přípravy v oblasti klinického výzkumu a na druhé straně rostoucí poptávka po kompetentních odbornících napovídají, že je nutné vytvořit efektivní studijní programy, které by vzdělávaly klinické výzkumníky budoucnosti. Projekt CONSCIOUS II se zaměřuje na tvorbu vzdělávacích materiálů pro postgraduální studenty medicíny, farmacie a dalších biomedicínských oborů, a to především pro jejich roli potenciálních zkoušejících a iniciátorů klinických studií či členů studijních týmů. Tento projekt je orientovaný na praktickou stránku návrhu, plánu, realizace a publikace výsledků klinické studie, proto je zařazena i část věnovaná rozvoji interdisciplinárních dovedností, které jsou přirozeně od zkoušejících a lékařů-výzkumníků v akademické sféře očekávány. V rámci sdělení se zaměříme na představení chystané pilotní výuky, která propojí informace získané v on-line lekcích s praktickými cvičeními a diskuzemi mezi vyučujícím a studenty a na projektové výstupy, kterých jsme v projektu již dosáhly. Dedikace: Podpořeno ze státního rozpočtu prostřednictvím MŠMT projektem VI CZECRIN (LM2018128) a z Evropského fondu pro regionální rozvoj – projekt CZECRIN_4 PACIENTY (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001826) a projekt ERASMUS+CONSCIOUS II (2021-1-CZ01-KA220-HED-000023177). https://conscious2.eu/
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info