Lékařská biologie II. Genetika a molekulární medicína

Autoři

SLABÝ Ondřej SLANINOVÁ Iva ŠMAJS David ŠÁNA Jiří ROTREKL Vladimír KREJČÍ Pavel ULDRIJAN Stjepan BOSÁK Juraj SLABÁ Kateřina ŠEVČÍKOVÁ Sabina

Rok publikování 2023
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Druhý díl učebnice Lékařská biologie shrnuje základní poznatky a principy lidské genetiky a genomiky a vybrané kapitoly molekulární medicíny. Je určen pro studjní směry na lékařských fakultách, především však pro studenty prvního ročníku programů všeobecné lékařství a zubní lékařství. První část učebnice pojednává o úloze genetiky v medicíně, Mendlových zákonech, autozomální a gonozomální dědičnosti a chromozomálních poruchách. Zahrnuty jsou rovněž kapitoly zaměřené na mulfikaktoriální dědičnost, genovou vazbu a populační genetiku. Následuje část věnovaná lidské genomice a kapitoly pppisující lidskáý genom a metody jeho studia, epigenetiku a imunogenetiku. Z oblasti molekulární medicíny je věnována speciální pozornost nádorové biologii a aplikaci jejich poznatků v diagnsotice a léčbě, genomice bakterií a virů, genové terapii, a problematice kmen.buněk tkáňového inženýrství .Celou učebnici uzavírá kapitola o o vývojové biologii. Učebnice je doplněna řadou klinických poznámek či molekulárních případových studií poukazujících na klinické přesahy konkrétních kapitol a také množstvím schémat a ilustrací.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info