ZPRÁVA O PRŮBĚHU KLINICKÉHO HODNOCENÍ REMED 19. 1. 2022 – 18. 1. 2023

Autoři

DEMLOVÁ Regina GRODOVÁ Karolína MUDR. JAN MALÁSKA, PHD. externista

Rok publikování 2023
Druh Výzkumná zpráva
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

www REMED
Popis REMED je národní, multicentrická klinická studie prováděná Fakultní nemocnicí Brno ve spolupráci s RI CZECRIN. Primárním cílem studie je otestovat hypotézu, že podávání dexamethasonu 20 mg denně je účinnější u COVID-19 ve srovnání s denní dávkou 6 mg dexametazonu u dospělých pacientů se středně těžkým nebo těžkým ARDS. Během roku 2021 bylo připraveno osm newsletterů a odesláno centrům klinického hodnocení.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info