Souhrnná zpráva o klinickém hodnocení FAIR-PARK-II 2023

Autoři

DEMLOVÁ Regina MATYŠKOVÁ Šárka

Rok publikování 2023
Druh Výzkumná zpráva
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

www FAIR-PARKII
Popis Studie FAIR-PARK-II_Konzervativní chelatace železa jako strategie měnící přístup k léčbě Parkinsonovy nemoci. Multicentrická, paralelní, randomizovaná, placebem kontrolovaná klinická studie fáze II s DFP (deferipron) 15mg/kg dvakrát denně. Cílem klinického hodnocení je poprvé prokázat ve velké, multicentrické klinické studii, že konzervativní chelatace železa s prototypovým léčivem DFP, zpomaluje progresi postižení u pacientů s Parkinsonovou nemocí a není spojena s negativním poměrem prospěchu /rizika.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info