Single nanoparticle tag detection in immunoassay by LA ICP MS

Logo poskytovatele

Varování

Publikace nespadá pod Lékařskou fakultu, ale pod Přírodovědeckou fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.
Název česky Detekce jednotlivých nanočásticových značek v imunostanovení pomocí LA ICP MS
Autoři

SVOJANOVSKÝ Vilém MÁČALA Jakub MAŠLAŇOVÁ Ivana FARKA Zdeněk KROUPA Jiří KANICKÝ Viktor HOUŠKA Pavel PREISLER Jan

Rok publikování 2023
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Infračervená laserová ablace jednotlivých částic (SPIRLA) využívá desorpci neporušených nanočástic z vhodného povrchu, například nitrocelulózy, pomocí infračerveného laseru o vlnové délce 2940 nm. IR laser ablatuje nitrocelulózu a deponované neporušené nanočástice jsou desorbovány. Ve spojení s ICP MS lze počítat nanočástice s detekčním limitem jedné částice. Enzymová imunosorbentní analýza (ELISA) se značením na principu tvorby imunokomplexu protilátka-antigen je dnes běžnou analytickou metodou. Signál odpovídající tvorbě imunokomplexu je obvykle zesílen enzymem. V této práci bude proveden modelový test proteinu HSA (lidský sérový albumin), přičemž enzym bude nahrazen yttriovou upkonverzní nanočásticí (PLISA, Particle-linked immunosorbent assay). Zde se otestuje možnost detekce značení jediné částice, dále se reakce přenese na nitrocelulózový povrch a porovná se s alternativní detekcí ULISA (upnconversion particle-linked immunosorbent assay).
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info