Pneumocystová pneumonie

Autoři

SNOPKOVÁ Svatava SVAČINKA Radek VYDRÁŘ David HUSA Petr KOPŘIVOVÁ Tereza VLAŽNÝ Jakub HUSA Petr

Rok publikování 2024
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Klinicka Mikrobiologie a Infekcni Lekarstvi
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www https://www-scopus-com.ezproxy.muni.cz/record/display.uri?eid=2-s2.0-85185670321&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Husa&st2=Petr&nlo=1&nlr=20&nls=afprfnm-t&sid=59019aeb2d63bfbe6552a5214b9daf9d&sot=anl&sdt=aut&sl=103&s=AU-ID%28%22Husa%2c+Petr%22+700
Klíčová slova HIV; immunodeficiency; immunocompromised patient; coinfection; opportunistic infections; pneumocystis pneumonia
Popis Paralelně se zaváděním moderních terapeutických a farmakologických intervencí, které úspěšně řeší mnoho onemocnění a stavů, do nedávna jednoznačně neslučitelných se životem, dochází k významnému nárůstu počtu pacientů se sekundárním oslabením imunitních funkcí. Tito pacienti jsou vysoce vnímaví k různým oportunním infekcím. Pneumocystová pneumonie (PCP) reprezentuje jednu z nejčastějších potenciálně život ohrožujících oportunní infekcí, vyžadující co nejrychlejší diagnostiku i léčbu. Na základě závěrů observačních studií je zřejmé, že PCP postihuje stále větší počet pacientů s jakýmkoli základním onemocněním a s velmi odlišným riziko - vým profilem. Počet takových pacientů a jejich spektrum se stále rozšiřuje. Diagnóza bývá stanovena v populacích, které nebyly původně považovány za ohrožené, včetně pacientů s chronickou léčbou glukokortikoidy. Onemocnění v mnoha případech zůstává nediagnostikováno a je příčinou relativně vysokého počtu fatálních průběhů u pacientů s různým primárním onemocněním. V následujícím textu jsou shrnuty základní epidemiologické a rizikové faktory, předpokládaná patofyziologie, aktuální diagnostické možnosti, obvyklý klinický průběh u pacientů žijících s HIV a non-HIV pacientů, profylaxe a léčba PCP. Je zdůrazněno, že u většiny pacientů se závažnými imunodeficity se na infekční komplikaci podílí současně více agens. Velmi častou komplikací PCP je koinfekce cytomegalovirem. V kontextu současně probíhajících několika infekcí nerozpoznaná a neléčená koinfekce učiní léčbu PCP zdánlivě neefektivní. Proto je nezbytné již při primární diagnostice zaměřit pozornost také na potenciální koinfekce.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info