Plicní koinfekce cytomegalovirem

Autoři

SNOPKOVÁ Svatava SVAČINKA Radek VYDRÁŘ David HUSA Petr KOPŘIVOVÁ Tereza VLAŽNÝ Jakub HUSA Petr

Rok publikování 2024
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Klinicka Mikrobiologie a Infekcni Lekarstvi
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www https://www-scopus-com.ezproxy.muni.cz/record/display.uri?eid=2-s2.0-85185700782&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Husa&st2=Petr&nlo=1&nlr=20&nls=afprfnm-t&sid=59019aeb2d63bfbe6552a5214b9daf9d&sot=anl&sdt=aut&sl=103&s=AU-ID%28%22Husa%2c+Petr%22+700
Klíčová slova HIV; immunodeficiency; coinfections; cytomegalovirus; pneumocystis; ganciclovir; letermovir
Popis Rychlý rozvoj moderních terapeutických intervencí farmakologických i chirurgických je často doprovázen permanentní nebo přechodnou dysfunkcí imunitního systému, která umožní manifestaci život ohrožujících infekčních komplikací, které se dříve neobjevovaly vůbec, nebo byly extrémně raritní. Podle observačních studií je jednou z nejčastějších koinfekce pneumocystové a cytomegalovirové pneumonie. Tato onemocnění jsou provázena vysokým rizikem fatálního průběhu a jejich úspěšné řešení absolutně závisí na rychlé a cílené diagnostice i léčbě. Diagnostické i terapeutické postupy koinfekce pneumocystové a cytomegalovirové pneumonie jsou založeny na empirických poznatcích, které byly získány u určitých kategorií pacientů, a následně extrapolovány na kategorie další. V případech, kdy je imunitní systém dysfunkční, je nutný výrazně delší časový interval, než se projeví účinek léčby. Proto musí být léčba oproti imunokompetentním pacientům dostatečně dlouhá a musí být aplikovány relativně vysoké dávky léčiv. V uvedeném textu jsou naznačeny základní souvislosti epidemiologické, klinické, diagnostické i terapeutické. Pokusili jsme se odpovědět na otázky, které jsme si sami kladli při řešení podobných situací, mnohokrát s nejednoznačnou odpovědí, bez exaktně doložených dat. Vzhledem k tomu, že počet imunokompromitovaných pacientů, zejména v zemích s vyspělou zdravotní péčí, přibývá, je zřejmé, že do budoucna je nezbytná široká dostupnost moderních diagnostických metod a vývoj léčiv s podstatně lepším bezpečnostním profilem, který by umožňoval extenzivní profylaxi rizikových pacientů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info