Průběžná zpráva o klinickém hodnocení léčiva RASmiR 01.08.2022 – 31.07.2023

Autoři

DEMLOVÁ Regina

Rok publikování 2023
Druh Výzkumná zpráva
www RASMIR
Popis Účelem klinického hodnocení RASmiR je ověření hodnoty hladiny exprese miRNA-31-5p v managementu prvoliniové terapie metastatického kolorektálního karcinomu (mCRC). Cílem je určit prognostickou hodnotu tohoto biomarkeru u pacientů léčených anti-EGFR terapií, porovnat účinnost různých typů anti-EGFR terapie u pacientů s nízkou expresí miRNA-31-5p a sledovat léčebnou odpověď u pacientů s vysokou expresí miRNA-31-5p, kteří jsou léčeni anti-EGFR a anti-VEGF. Primárním cílem studie je zhodnocení PFS (doba přežití bez návratu onemocnění) u pacientů s nízkou versus vysokou expresí miR-31-5p, léčených anti-EGFR terapií.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info