Co je nového v infektologii?

Autoři

HUSA Petr SNOPKOVÁ Svatava HUSA Petr

Rok publikování 2024
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Vnitrni Lekarstvi
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www https://www-scopus-com.ezproxy.muni.cz/record/display.uri?eid=2-s2.0-85192510431&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Husa&st2=Petr&nlo=1&nlr=20&nls=afprfnm-t&sid=c15216ba25228f7fa87b35a212aeeff8&sot=anl&sdt=aut&sl=103&s=AU-ID%28%22Husa%2c+Petr%22+700
Doi http://dx.doi.org/10.36290/vnl.2024.026
Klíčová slova HIV infection; AIDS; LASER ART; hepatitis D; bulevirtide; hepatitis E; alveolar echinococcosis; alveococcosis
Popis Infekční choroby představují i ve 21. století závažný zdravotnický, sociální a ekonomický problém. V článku jsou diskutovány nové možnosti léčby virem HIV a virové hepatitidy D, narůstající výskyt virové hepatitidy E a alveolární echinokokózy v České republice. Ve všech případech se jedná o vysoce aktuální témata, které jsou významná v České republice i v mezinárodním měřítku. Dlouhodobě působící pomalu uvolňovaná antiretrovirová léčba (long-acting slow effective release antiretroviral therapy, LASER ART) představuje nejmodernější formu modifikace antiretrovirové léčby (ART). V České republice je k dispozici od února 2023. Podle klinických studií preferuje dlouhodobý léčebný režim 90–98 % pacientů. Bulevirtid (BLV) je syntetický lipopeptid, skládající se ze 47 aminokyselin z domény preS1 velkého proteinu HBsAg, který se váže na vspecifický receptor (sodium taurocholate cotransporting polypetide – NTCP) na povrchu jaterních buněk, a tím brání stupu HDV do hepatocytu. BLV je první schválený antivirový lék pro léčbu hepatitidy D u pacientů s kompenzovaným jaterním onemocněním. Počet hlášených případů akutní hepatitidy E v České republice byl v letech 2016–2021 většinou kolem 200–250 případů ročně. V roce 2022 došlo k nárůstu na 319 a v roce 2023 dokonce na 684 případů akutní hepatitidy E. Co je toho příčinou, není zatím definitivně určeno, ale je velmi pravděpodobné, že tento nárůst souvisí se zvýšenou prevalencí infekce HEV u rezervoárových zvířat. Alveolární echinokokózu způsobuje tasemnice Echinococcus multilocularis sensu lato. V Evropě jsou nejčastějším definitivním hostitelem lišky a mezihostitelem hlodavci (myši, hraboši atd.). K přenosu infekce dochází pozřením vajíček obsažených ve stolici definitivních hostitelů: lesní plody, houby, medvědí česnek a jiné potraviny kontaminované trusem nakažených lišek. Klinicky se onemocnění manifestuje jako invazivní jaterní proces podobný svým růstem a šířením malignímu nádoru, a to i možností metastatického šíření do jiných orgánů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info