Nitrooční tlak u fakoemulzifikace

Autoři

SYNEK Svatopluk SYNKOVÁ Monika SKORKOVSKÁ Šárka

Rok publikování 2002
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Česká a slovenská oftalmologie
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor ORL, oftalmologie, stomatologie
Klíčová slova intraocular pressure; phacoemulsification
Popis Autoři sledovali změny nitroočního tlaku po nekomplikované fakoemulzifikaci s implantací nitrooční čočky různého typu u 40 nemocných. Z výsledků je zřejmé, že u některých nemocných již 4 hodiny od operace nastává zvýšení nitroočního tlaku s průměrnou hodnotou 31 +- 17 mmHg. Na výši nitroočního tlaku neměla vliv velikost oeprační rány ani typ nitrooční čočky. U hodnot pod 30 mm Hg autoři doporučují pouze sledování nemocných, neboť se domnívají, že tyto hodnoty působí příznivě na uzávěr tunelového řezu. V diferenciální diagnóze je třeba uvážit pooperační zánětlivou reakci, resorpční reakci při ponechaném viskoelastickém materiálu, pupilárním bloku při intaktním čočkovém pouzdru a nediagnostikovaný glaukom. U hodnot nad 30 mmHg pak doporučují podání betablokátorů, diluranu a antiflogistik.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info