Tělesná zdatnost u dětí s asthma bronchiale

Autoři

BURIANOVÁ Milena HRSTKOVÁ Hana

Rok publikování 2002
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Alergologie
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Klíčová slova asthma bronchiale; spiroergometry; exercise infuced bronchospasm; physical fitness; obesity; physical activity
Popis Autoři vyšetřili 46 dětí a adolescentů s lehkým a středně těžkým asthma bronchiale s cílem zjistit úroveň jejich tělesné zdatnosti a výskyt pozátěžového bronchospasmu při maximálním zátěžovém testu bicyklovou ergometrií. Průměrná maximální spotřeba kyslíku se u vyšetřených astmatiků signifikantně nelišila od norem běžné populace. Snížení aerobních schopností bylo zjištěno pouze u astmatiků s obezitou a sníženou pohybovou aktivitou. Nebyla prokázána korelace mezi VO2/max/kg a procentuálním poklesem FEVI po zátěži. Naše práce podporuje teorii, že snížená zdatnost astmatiků souvisí se "sedavým způsobem" života. Praavidelná pohybová aktivita by měla být součástí terapie a rozvoje zdravého životního stylu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info