Electrochemical detection of chromosomal translocation T (15;17) as an acute promyelotic leukemie marker

Logo poskytovatele

Varování

Publikace nespadá pod Lékařskou fakultu, ale pod Přírodovědeckou fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.
Autoři

MASAŘÍK Michal KIZEK René ŠEVČÍKOVÁ Sabina VACEK Jan TRNKOVÁ Libuše JELEN František ŠMARDA Jan

Rok publikování 2003
Druh Článek ve sborníku
Konference Sborník příspěvků, VII. pracovní setkání biochemiků a molekulárních biologů
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Elektrochemie
Klíčová slova Electrochemistry; chromosomal translocation T(15;17); promyelotic leukemie marker; PML/ RAR alfa translocation;DYNABEADS
Popis Akutní myeloidní leukémie se dělí na několik podtypů a jedním z nich je i akutní promyelocytická leukémie (APL) subtyp M3, která je cytogeneticky charakterizována chromozomální translokací t(15;17). Translokovaná místa chromozomu obsahují geny, které kódují receptor alfa pro kyselinu retinovou (RARa) na chromosomu 17 a transkripční faktor PML na chromosomu 15. Transkripcí pak vzniká unikátní chimerický transkript označovaný jako PML/ RARa, který byl pozorován u všech případů APL1, 2. Pro určení APL je zcela běžně využívána řada metod (cytochemické, imunologické a cytologické)2, 3. Všechny metody jsou vhodné pro diagnostiku a typizaci AML, ale jejich nevýhodou je poměrně špatný limit záchytu leukemické buňky (jedna leukemická buňka na sto buněk normálních)3. Pro lepší detekci AML se zdá být výhodné využití molekulární analýzy chromozomálních abnormalit na základě stanovení koncentrace mRNA nebo DNA. Vhodnou metodou je reverzní polymerázová reakce (RT-PCR), která zvýší citlivost záchytu patologické buňky 1 000 až 10 000 krát4. Vysoce citlivou a selektivní metodou pro detekci unikátního smíšeného transkriptu PML/RARa je elektrochemie spojená se selektivním vyvázáním mRNA. Na kovalentně vázanou sekvenci (T25) na magnetických kuličkách (DYNABEADS) se selektivně vážou molekuly mRNA z buněčného lyzátu5. Pro důkaz přítomnosti unikátního transktriptu byla připravena hybridizační sonda s koncovou sekvencí deseti thyminů. Těchto deset thyminů bylo modifikováno osmiem, neboť je známo, že vhodnou elektrochemickou značkou je komplex osmia, který se přednostně naváže na thymin5, 6. Hybridizací nevyvázaná sonda byla odstraněna vymýváním pomocí pufru a vyvázaná sonda byla z magnetických kuliček uvolněna tepelnou denaturací. Potom vlastní elektrochemická detekce PML/RARa tedy spočívá ve využití takto modifikované hybridizační sondy. Takovou sondu, která hybridizuje ke komplementárnímu řetězci můžeme snadno a citlivě detekovat pomocí diferenční pulzní rozpouštěcí voltametrie na rtuťové visící kapce7.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info