Neuronal nitric oxide synthase (NOS1) gene polymorphism and IgE-mediated allergy in the Central European population

Logo poskytovatele
Název česky Polymorfizmus v genu pro neuronální syntázu oxidu dusnatéhé (NOS1) a IgE-zprostředkované alergie ve středoevropské populaci
Autoři

IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ Lydie SCHÜLLER Marcel BUČKOVÁ Dana VÁCHA Jiří

Rok publikování 2004
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Allergy
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Genetika a molekulární biologie
Klíčová slova IgE; gene; polymorphism; allergy; NOS; nitric oxide
Popis Řada nálezů naznačuje, že oxid dusnatý (NO) hraje významnou úlohu v regulaci Th1/Th2 rovnováhy a podílí se na rozvoji alergických nemocí. Naše práce zkoumá možnou asociaci C/T záměny lokalizované 276-bp od místa ukončení translace v exonu 29 genu pro NOS1 s IgE-zprostředkovanými alergickými chorobami v české populaci
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info