CKI1, a putative sensor histidine kinase is essential for proper female gametophyte formation in Arabidopsis thaliana.

Varování

Publikace nespadá pod Lékařskou fakultu, ale pod Přírodovědeckou fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.
Název česky CKI1, predpokladana receptorova histidinkinaza je nezbytna pro normalni vyvoj samiciho gametofytu u Arabidopsis thaliana.
Autoři

HEJÁTKO Jan PERNISOVÁ Markéta ENEVA Tinka PALME Klaus BRZOBOHATÝ Břetislav

Rok publikování 2004
Druh Článek ve sborníku
Konference Boook of Abstracts, Cytokinematics 2004, Microscopy of Live Cells in the Post Genomics Era. The 8th Symposium on Light Microscopy & Live Cells in Hradec Kralove
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www http://cyto2004.biologie-lfhk.cz
Obor Genetika a molekulární biologie
Klíčová slova female gametophyte development; two-component signaling; sensor histidine kinase; early seed development; genomic imprinting
Popis Tvorba embryonalniho vaku je nezbytnou soucasti pohlavni reprodukce rostlin. Presto zustavaji zakladni faktory ridici tvorbu samiciho gametofytu nezname. Za pouziti reverzni genetiky jsme identifikovali CKI1, predpokladanou receptorovou histidinkinazu jako klicovou regulacni komponentu behem tvorby samiciho gametofytu u Arabidopsis thaliana. Pomoci PCR vyhledavani jsme identifikovali lini nesouci inzerci kukuricneho autonomniho elementu En-1 v kodujici oblasti genu CKI1. Zmena v segregacnich pomerech a distribuce inzercni mutantni alely cki1-i v potomstvu identifikovane mutantni rostliny nazancovaly snizenou zivotnost, resp. funkcnost gamet nesoucich mutantni alelu cki1-i. Ve shode s tim, vysledky zpetnych reciprokych krizeni potvrdily, ze alela cki1-i nemuze byt do dalsiho potomstva prenesena prostrednictvim samici zarodecne linie. Analyza embryonalnich vaku u rostlin cki1-i/CKI1 pomoci laserove konfokalni mikroskopie (CLSM), ukazala normalni vyvoj vsech embryonalnich vaku do stadia FG4. Prvni anatomicky odlisitelne odchylky od normalniho vyvoje byly identifikovany teprve v pozdnim stadiu FG5. CLSM analyza 24 hodin po kvetni emaskulaci (HAE)potvrdila, ze polovina z embryonalnich vaku v rostlinach cki1-i/CKI1 je neschopna dokoncit stadium FG5. Vysledky teto analyzy 48 HAE prakazaly dynamickou povahu progresivni degradace muatnich embryonalnich vaku, pravdepodobne jako vysledek rozpadu centralni vakuoly. Aktvita transkripce genu CKI1 behem samici gametogeneze byla identifikovana pomoci in situ lokalizace CKI1 mRNA na parafinovych rezech. Pritomnost slabeho signalu byla zjistena behem celeho prunehu megagametogeneze, a to od velmi rannych stadii. Transkripcni aktivita genu CKI1 od sameho pocatku megagametogeneze byla potvrzena pomoci histochemicke analyzy stabilnich transformantnich linii nesoucich markrovy gen uidA pod kontrolou promotorove oblasti genu CKI1. GUS aktivita byla identifikovatelna od stadia FG1 a dale behem cele megagametogeneze. Exprese CKI1 byly identifikovana nejen tesne pred ale i po oplozeni v endospermu vyvijejiciho se semene, coz by mohlo znamenat potencialni roli CKI1 v nove vytvorenem sporofytu. Prekvapive byla transkripcni aktivita paternalni alely CKI1 identifikovana velmi brzy po oplozeni, coz nanznacuje aktivaci alespon casti parentalniho genomu behem ranych stadii vyvoje semene u Arabidopsis.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info