The putative sensor histidine kinase CKI1 is involved in Arabidopsis female gametophyte development.

Varování

Publikace nespadá pod Lékařskou fakultu, ale pod Přírodovědeckou fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.
Název česky Předpokládaná receptorová histidinkináza CKI1 hraje roli ve vývoji samičího gametofytu Arabidopsis thaliana.
Autoři

HEJÁTKO Jan PERNISOVÁ Markéta ENEVA Tinka PALME Klaus BRZOBOHATÝ Břetislav

Rok publikování 2003
Druh Článek ve sborníku
Konference Book of Abstracts, Plant Biology 2003
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Genetika a molekulární biologie
Klíčová slova female gametophyte development; two-component signaling; sensor histidine kinase; early seed development; genomic imprinting
Popis Tvorba embryonálního zárodečného vaku je základním krokem při pohlavním rozmnožování rostlin. Přesto zůstávají faktory řídící vývoj samičího gametofytu stále neznámé. Zde prezentujeme data, která ukazují, že dvoukomponentní receptorová histidinkináza CKI1 je vyžadovaná pro kompletaci megagametogeneze u Arabidopsis. Izolovali jsme recesivní alelu se ztrátopu funkce genu CKI1, která je důsledkem inzerce transpozonu En-1 do kódující sekvence genu CKI1. Mutantní alela nemůže být přenesena do další generace přes samičí zárodečnou linii a způsobuje částečnou letalitu samičího gametofytu. Konfokálni mikroskopie umožnila identifikovat blok ve vývoji samičího gametofytu po ukončení všech mitotických dělení. Dvě nezávislé stabilní alely jedna revertantní alela standartního typu, které vznikly v důsledku cvhybné excize transpozonu En-1 potvrdily příčinnou souvislost mezi cki1-i a jejich fenotypem. In situ loklalizace mRNA a histochemická analýza stabilních transformantů nesoucích gen zpravodaj uidA pod kontreolou promotoru CKI1 odhalila expresi CKI1 jak v tapetu, tak ve vývoji embryonálního vaku během gametogeneze a během ranných stadií po oplození. Tyto výsledky prokázaly, že gametofytická exprese genu pro dvoukomponentní receptorovou histidinkinázu CKI1 je nezbytná pro specifické procesy během megagametogeneze. Identifikovaná, přechodná exprese paternálně děděné alely CKI1 během ranných stadií vývoje endospermu dále naznačuje, že koncept komplexního umlčení genomu během ranných stadií vývoje semene bude vyžadovat jisté korekce.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info