Architektonika descendentních spojů sluchové dráhy a její možný význam v patogenezi tinnitu

Autoři

ROTTENBERG Jan ŽALLMANN Miroslav VOTAVA Milan JURAJDA Michal KOSTŘICA Rom NOVOTNÝ Miroslav

Rok publikování 2004
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Otolaryngologie a foniatrie
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www http://www.clsjep.cz/Ukazclanek2.asp?clanek=18623&jazyk=&cislo=1151
Obor ORL, oftalmologie, stomatologie
Klíčová slova tinnitus; pathogenesis; descendent connetions; auditory pathway
Popis Tinnitus může být definován jako klinický korelát spontánní neurální aktivity sluchové dráhy při stavu způsobujícím absenci stimulů v postižených tonotopiích. V práci je navržena desinhibiční hypotéza patogeneze tinnitu založená na zpětnovazebné regulaci neurálního přenosu sluchové dráhy, kdy deaferentace vede k hyperexcitaci v oblasti presynaptických nervových zakončení, a tím k alternativní aktivaci ascendentních NMDA synapsí. Při patogenezi tinnitu předpokládáme kombinované působení inhibičních spojů na presynaptickou membránu; rovněž předpokládáme, že stres může být rozhodujícím faktorem při vzniku chronického tinnitu. Diskutovány jsou rovněž účinnost léčby tinnitu v souvislosti s desinhibiění hypotézou a možnosti bližší specifikace systému odpovědného za patogenezi tinnitu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info