Comparison of the low-frequency magnetic field effects on bacteria Escherichia coli, Leclercia adecarboxylata and Staphylococcus aureus

Varování

Publikace nespadá pod Lékařskou fakultu, ale pod Přírodovědeckou fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.
Název česky Srovnání působení nízkofrekvenčního magnetického pole na bakterie Escherichia coli, Leclercia adecarboxylata a Staphylococcus aureus
Autoři

FOJT Lukáš STRAŠÁK Luděk VETTERL Vladimír ŠMARDA Jan

Rok publikování 2004
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Bioelectrochemistry
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Biofyzika
Klíčová slova Low-frequency electromagnetic field; ELF magnetic fields; Bacteria; CFU number; Escherichia coli; Leclercia adecarboxylata; Staphylococcus aureus
Popis Tato práce studuje bilogický efekt nízkofrekvenčních elektromagnetických polí na tři různé bakteriální kmeny - Escherichia coli, Leclercia adecarboxylata a Staphylococcus aureus. Všechny byly exponovány nízkofrekvenčním magnetickým polem (t < 30 min, Bm=10 mT, f = 50 Hz) a poté porovnána jejich viabilita pomocí CFU - colony forming units. Pro všechny kmeny došlo k poklesu viability bakterií po expozici. Tento efekt byl kmenově závislý.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info