Feet of methamphetamine on pharmacokinetics of dextromethorphan and midazolam in rats.

Název česky Vliv metamfetaminu na farmakokinetiku dextrometorfanu a midazolamu.
Autoři

DOSTÁLEK Miroslav HADAŠOVÁ Eva HANESOVÁ Mariana PISTOVČÁKOVÁ Jana ŠULCOVÁ Alexandra JUŘICA Jan TOMANDL Josef LINHART Igor

Rok publikování 2005
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Eur J Drug Metab Pharmacokinet
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Farmakologie a lékárnická chemie
Klíčová slova Midazolam; Methamphetamine; Cytochrome P-450; CYP3A1/2 isozyme
Popis Cílem studie bylo popsat vliv opakovaného podávání metamfetaminu (10 mg/ kg, i.p., jednou denně po dobu 6ti dnů) na farmakokinetické parametry dextrometorfanu (markeru metabolické aktivity CYP2D2) a midazolamu (markeru metabolické aktivity CYP3A1/2). Poločas eliminace midazolamu a plocha pod koncentrační křivkou midazolamu byly opakovaným podáváním metamfetaminu statisticky významně zkráceny na 63.8 % resp. 66.3 % hodnoty kontrolní skupiny. Clearance midazolamu byla metamfetaminem statisticky významně zvýšena. Metamfetamin statisticky významně zvýšil aktivitu formy CYP3A1/2 a díky velké podobnosti potkaní a lidské formy se zjistěné výsledky mohou stát významné pro klinickou praxi.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info