Molekulární interakce mezi kolicinem U a jeho imunitním proteinem.

Logo poskytovatele
Autoři

JANALÍKOVÁ Magda ŠMAJS David

Rok publikování 2005
Druh Článek ve sborníku
Konference Sborník příspěvků IX. Pracovního setkání biochemiků a molekulárních biologů
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Genetika a molekulární biologie
Klíčová slova colicin U; colicin Y; immunity protein
Popis Přes sekvenční podobnost kolicinů U a Y nejsou producenti kolicinů U a Y zkříženě imunní. Pro studium protein-proteinových interakcí mezi kolicinem a jeho imunitním proteinem jsme zkonstruovali sedm hybridních genů pro kolicin U/Y. Plazmidy nesoucí tyto geny byly transformovány do E. coli a z těchto buněk byly následně izolovány hybridní koliciny. Zkoumali jsme jejich letální účinek na buňky transformované plazmidem nesoucí gen pro imunitní protein kolicinu U a kolicinu Y. Buňky bez imunitního proteinu sloužily jako kontrola. Zjistili jsme, že aminokyselinové zbytky kolicinů U a Y, důležité pro interakci s jejich imunitními proteiny, jsou rozdílné. Pro interakci kolicinu U s jeho imunitním proteinem je klíčový aminokyselinový zbytek G580. Navíc v rekognici imunitního proteinu kolicinem U hraje významnou roli aminokyselinový zbytek F576. Třetí interakční místo je distálně od Spe I místa kolicinového genu (v 34 aminokyselinách na C-konci - z nichž je u kolicinu U a Y 12 rozdílných). Oproti tomu u kolicinu Y jsou pro tutéž interakci významné aminokyselinové zbytky V590 a Y586. Menší význam pro interakci kolicinu Y s imunitním proteinem má také aminokyselinový zbytek A594 a/nebo A595. I zde se předpokládá vliv interakčního místa v C-terminálních 34 aminokyselinách.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info