Effect of 50 Hz magnetic fields on yeasts Saccharomyces cerevisae

Logo poskytovatele

Varování

Publikace nespadá pod Lékařskou fakultu, ale pod Přírodovědeckou fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.
Název česky Působení magnetických polí o frekvenci 50 Hz na kvasinky Saccharomyces cerevisae
Autoři

STRAŠÁK Luděk FOJT Lukáš SLANINOVÁ Iva VETTERL Vladimír

Rok publikování 2005
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj European Biophysics Journal
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Biofyzika
Klíčová slova Yeast; proliferation; low-frequency magnetic field;Saccharomyces cerevisae
Popis Bylo studováno působení magnetických polí o frelvenci 50 Hz na kvasinky Saccharomyces cerevisae. Kvasinky byly umístěny ve válcové cívce, kde bylo indukováno magnetické pole o indukci až 10mT. Doba působení magnetického pole byla až 24 minut. Vzduchový ventilátor udržoval teplotu v místě vzorku v rozmezí 20-23C.Růstové křivky bakterií v živném roztoku byla měřeny spektrofotometricky. Byl stanoven počet CFU (colony forming units) na pevných půdách. Bylo zjištěno, že magnetické pole snižuje počet kvasinek v živném roztoku a zpomaluje jejich růst. Jev byl větší pro magnetické pole o vyšší indukci a delší dobu exposice. Na pevných půdách byl pozorován pouze malý pokles počtu kvasinek. Zdá se, že pozorovaný jev závisí na biologickém stáří kultury kvasinek. Magnetické pole působilo silněji v počátečních stadiích vývoje kvasinek.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info