Electrical stimulation of skeletal muscles: An alternative to aerobic exercise training in patients with chronic heart failure?

Název česky Elektrická stimulace kosterních svalů: Alternativa k aerobnímu cvičení u pacientů s chronickým srdečním selháním?
Autoři

DOBŠÁK Petr NOVÁKOVÁ Marie FIŠER Bohumil SIEGELOVÁ Jarmila BALCÁRKOVÁ Pavla ŠPINAROVÁ Lenka VÍTOVEC Jiří MINAMI Naoyoshi NAGASAKA Makoto KOHZUKI Masahiro YAMBE Tomoyuki IMACHI Kou NITTA Shin-ichi EICHER Jean-Christophe WOLF Jean-Eric

Rok publikování 2006
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj International Heart Journal
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Kardiovaskulární nemoci včetně kardiochirurgie
Klíčová slova Heart failure;rehabilitation;exercise;functional capacity;electrical stimulation;strength muscle;home-based training
Popis Cílem studie bylo zjistit, zda elektrická stimulace kosterních svalů může představovat rehabilitační alternativu u pacientů s chronickým srdečním selháním (CHF). Třicet pacientů s CHF a NYHA II-III bylo náhodně rozděleno do rehabilitačního programu zahrnujícího buď elektrickou stimulaci kosterních svalů nebo cvičení na rotopedu. Pacienti v první skupině (n = 15) absolvovali 8 týdnů domácí nízkofrekvenční elektrické stimulace (LFES) aplikované simultánně na kvadriceps a calf svaly obou nohou (1 h/den 7 dní/týden); pacienti v druhé skupině (n = 15) prodělali 8 týdnů 40 min aerobního cvičení (3xtýdně). Po 8týdnech byl pozorován signifikantní nárůst v několika funkčních parametrech u obou skupin: maximální VO2 spotřeba (LFES: z 17.5+/-4.4 mL/kg/min na 18.3+/-4.2 mL/kg/min, P 0.05; cvičení: z 18.1+/-3.9 mL/kg/min na 19.3+/-4.1 mL/kg/min, P 0.01), maximální zátěž (LFES: z 84.3+/-15.2 W na 95.9+/-9.8 W, P 0.05; cvičení: z 91.2+/-13.4 W na 112.9+/-10.8 W, P 0.01), vzdálenost během 6 minut (LFES: z 398+/-105 m na 435+/-112 m, P 0.05; cvičení: z 425+/-118 m na 483+/-120 m, P 0.03), a trvání cvičení (LFES: z 488+/-45 sec na 568+/-120 sec, P 0.05; cvičení: z 510+/-90 sec na 611+/-112 sec, P 0.03). Tato data dokládají, že zlepšení cvičební schopnosti může být dosaženo buď klasickým cvičením nebo domácí elektrickou stimulací. LFES should be considered as a valuable alternative to classical exercise training in patients with CHF.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info