Changes in the distribution of intra-membrane proteins after insonation of the plasma membrane

Logo poskytovatele
Logo poskytovatele
Název česky Změny v distribuci intramembránových proteinů po působení ultrazvuku an plasmatickouo membránu.
Autoři

VAŠKOVICOVÁ Naděžda ŠKORPÍKOVÁ Jiřina JANISCH Roman

Rok publikování 2006
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Cílem předběžných experimentů bylo získat informaci o změnách v rozmístění a tvaru intramembránových gran po ozvučení terapeutickým ultrazvukem BTL-07 metodou freeze-etching. Pro pokusy byly vybrány buňky lidské promyeloidní leukémie HL-60, které byly ozvučeny horizontálním svazkem ultrazvukových vln po dobu 15 minut kontinuálního provozu intenzitou 2 W/cm2 a frekvencí 1 MHz. Po ozvučení dochází v plasmatické membráně ke změně v rozmístění a tvaru intramembránových gran plasmatické membrány.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info