Photochemical properties of a potential photosensitiser indocyanine green in vitro

Logo poskytovatele
Logo poskytovatele
Název česky Fotochemické vlastnosti potenciálního fotosenzibilizátoru indocyaninové zeleně in vitro
Autoři

SKŘIVANOVÁ Kateřina ŠKORPÍKOVÁ Jiřina ŠVIHÁLEK Jiří MORNSTEIN Vojtěch JANISCH Roman

Rok publikování 2006
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Journal of Photochemistry and Photobiology B: biology
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Biofyzika
Klíčová slova Indocyanine green; Photosensitiser; HeLa cells; V79 Chinese hamster fibroblasts; Hydrogen peroxide
Popis Studie zkoumá fotochemické vlastnosti potenciálního fotosensitizéru indocyaninové zeleně (ICG) in vitro. Cytotoxicita ICG byla vyhodnocována pomocí testu MTT na HeLa buňkách a fibroblastech čínského křečka V79. Proliferace HeLa byla studována po kombinovaném účinku ICG o účinných koncentracích 24 - 94 uM a laserovém ozařování o různých hustotách energie. Fototoxicita byla hodnocena 1, 24 a 48 hodin po ozáření. Maximální fototoxický účinek ICG na HeLa buňky byl zjištěn při koncentraci ICG 94 uM, výkonu laseru 360 mW a hustotě energie 99 J/cm2 24 hodin po ozáření. ICG a sám o sobě netoxický 20 uM H2O2 byly současně přidány k buňkám HeLa pro zesílení fototoxického účinku. 48 hodin po laserovém ozáření byl zjištěn signifikantní rozdíl mezi toxicitou ICG plus peroxid a ICG samotnou. Přídavek H2O2 (20 uM) způsobuje signifikantní vzestup fototoxicity ICG. Výsledky potvrzují, že by ICG mohla být vhodnou látkou pro fotodynamickou terapii a že můžeme zesílit její fototoxicitu přídavkem oxidačního činidla.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info