Effect of ajmaline on course of action potential and ionic membrane currents in rat ventricular myocytes

Název česky Vliv ajmalinu na akční napětí a iontové membránové proudy u komorových srdečních buněk potkana
Autoři

BÉBAROVÁ Markéta MATEJOVIČ Peter PÁSEK Michal ŠIMURDOVÁ Milena ŠIMURDA Jiří

Rok publikování 2005
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Ajmalie zpomaloval depolarizační fázi akčního napětí a snižoval jeho amplitudu, velice pravděpodobně díky inhibici sodíkového proudu. Prodloužení trvání akčního napětí bylo zase nejspíš důsledkem blokády přechodného draslíkového proudu z buňky, hlavního repolarizačního proudu u potkana. Tento efekt převládl nad opačným efektem způsobeným blokádou vápníkového proudu, zejména vzhledem k nižší IC50.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info