Vinca alkaloid effect on microtubules of HeLa cells.

Logo poskytovatele
Název česky Účine vinca alkaloidů na mikrotubuly HeLa buněk.
Autoři

BEČVÁŘOVÁ Pavlína ŠKORPÍKOVÁ Jiřina JANISCH Roman NOVÝ Jindřich

Rok publikování 2006
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Scripta Medica
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Biofyzika
Klíčová slova Cytoskeleton; Microtubule disruption; Cytoskeleton recovery; vincristine; vinblastine
Popis heLa buňky byly ovlivněny vinkristinem nebo vinblastinem o koncentraci od 0,002 do 0,8 g/l po dobu 60ti minut nebo vinkristinem o koncentraci 4,615 g/l a 9,230 g/l po dobu 60ti minut. Mikrotubuly byly detekovány metodou nepřímé imunofluorescence a poškození bylo stanoveno pomocí fluorescenčního mikroskopu. Změny v uspořádání mikrotubulů byly u buněk ovlivněných vinkristinem o koncentraci 0,020 g/l po dobu 60 min a u buněk neovlivněných hodnoceny pomocí softwaru pro kvantifikaci cytoskeletálních změn. Dále byl s použitím softwaru pro kvantifikaci změn cytoskeletu studován proces reparace mikrotubulů v časových intervalech 6, 7, 8, 9 a 10 hodin, po ovlivnění vinkristinem o koncentraci 0,020 g/l po dobu 60 minut.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info