Two-dimensional molecular profiling of multiple myeloma

Název česky Dvourozměrný molekulární profil u mnohočetného myelomu
Autoři

ZELENÁ Jana KONEČNÁ Hana ZDRÁHAL Zbyněk ŠEDO Ondrej MORAVCOVÁ Jana RYCOVÁ Marcela KYJOVSKÁ Drahomíra HANÁKOVÁ Božena HÁJEK Roman

Rok publikování 2007
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Mnohočetný myelom je B- lymfoproliferativní onemocnění charakterizované proliferací a akumulací maligních B-lymfocytů plazmocytů a produkcí monoklonálních imunoglobulinů v kostní dřeni. Cílem proteomické analýzy klinických vzorků je charakterizace a stanovení specifických proteinových změn v zasažené nádorové buňce. Tyto specifické proteinové změny by mohly být potencionálními dignostickými markery pro zasaženou buňku. Dvourozměrná elektroforéza v polyakrylamidovém gelu je nejvíce používanou metodou při srovnávacích studií měření proteinových změn. Potenciál této metody je závislý na dobré přípravě vzorku a pracovním postupu pro získání proteinových map s dobrou reprodukovatelností a rozlišením. Cílem této studie bylo optimalizovat podmínky dvourozměrné gelové analýzy pro separaci myelomových buněk. V této jsme srovnali lyzi buněk ve dvou různých lyzačních pufrech a také zhodnotili precipitaci proteinů v EtOH a dále optimalizovali 2-DE podmínky pro separaci proteinů získaných z myelomových buněk. V této pilotní studii byla použita myelomová buněčná linie ARH-77. Proteiny získané z této linie byly separovány v prvním rozměru 2-DE na 17 cm stripu v nelineárním pH rozmezí 3-10. Separace v druhém rozměru byla provedena na systému Protein II od firmy Bio-Rad ve 12% SDS-polyakrylamidovém gelu. Separované proteiny byly barveny ve stříbře (ProteoSilver Plus, Sigma). Detekce, kvantifikace obarvených spotů byla provedena v PDQuest software (verze 7.3.0., Bio-Rad). Pro zvýšení lyzace buněk byly testovány v lyzačních pufrech 2 koncentrace detergentu CHAPS: 2% a 4%. Vyšší koncetrace detergentu CHAPS umožnila lepší solubilizaci proteinů a jako optimalní lyzační pufr byl zvolen pufr obsahující 7 M močovinu, 2 M thiomočovinu, 4% CHAPS, 60 mM DTT, 0.8% amfolyty and 0.003% bromfenolovou modř. Pomocí tohoto pufru jsme rozdělili 1448 proteinových spotů z lyzovaného vzorku.myelomových buněk. 206 proteinových spotů se ztrácí po ethanolové precipitaci, proto tento postup již neprovádíme.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info