Využití DNA čipů k predikci odpovědi na neoadjuvantní konkomitantní chemoradioterapii u pacientů s lokálně pokročilým adenokarcinomem rekta

Autoři

GARAJOVÁ Ingrid SVOBODA Marek SLABÝ Ondřej KREJČÍ Eva KOCÁKOVÁ Ilona BEDNAŘÍKOVÁ Markéta ŠEFR Roman VYZULA Rostislav

Rok publikování 2007
Druh Článek ve sborníku
Konference XIV. Konference mladých lékařů FN USA. Sborník příspevků.
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Onkologie a hematologie
Klíčová slova neoadjuvance;rektum;DNA čipy
Popis Cíl: Významným prognostickým faktorem u pacientů s lokálně pokročilým adenokarcinomem rekta (dále jen LPAR) je radikální chirurgická léčba, které lze dosáhnout i pomocí neoadjuvantní konkomitantní chemoradioterapie. Cílem naší práce je na molekulární úrovni identifikovat pacienty, kteří budou přínos z výše uvedené léčby. Materiál a metody: Analyzovali jsme 36 pacientů s LPAR léčených neoadjuvantní konkomitantní chemoradioterapii s fluoropyrimidiny. Odpověď na léčbu jsme hodnotili 1. klinicky (TRUS, CT/MRI) a 2. histopatologicky (skórovací systém TRG). RNA z nádorové tkáně získané před zahájením léčby byla analyzována DNA čipy s oligonukleotidovými sondami pro 440 genů. Výsledky: Použitím DNA čipů jsme identifikovali geny, jejichž hladina exprese byla signifikantně vyšší v nádorech pacientů, jenž dosáhli klinického downstagingu a histopatologické odpovědi, ve srovnání s opačnou skupinou. Jednalo se o geny: lipokalin-2, JUNB, RB1, MDM4, PPARD, calnexin a CD24. Závěr: Naše předběžné výsledky ukazují, že DNA čipy lze použít ke studiu nádorové rezistence. Financováno grantem IGA-MZ-ČR NR/9076-4.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info