Implementace datového auditu v Národním programu screeningu karcinomu prsu

Autoři

MÁJEK Ondřej DUŠEK Ladislav KLIMEŠ Daniel DANEŠ Jan BARTOŇKOVÁ Helena SKOVAJSOVÁ Miroslava

Rok publikování 2009
Druh Článek ve sborníku
Konference EDUKAČNÍ SBORNÍK - XXXIII. Brněnské onkologické dny a XXIII. Konference pro sestry a laboranty
Fakulta / Pracoviště MU

Citace
Obor Onkologie a hematologie
Klíčová slova breast cancer; screening programme; information support
Popis V návaznosti na přesvědčivé výsledky klinických a epidemiologických studií byl v České republice zaveden organizovaný program mamografického screeningu v září roku 2002. Od samotného začátku bylo nezbytnou podmínkou pro akreditovaná centra mamografického screeningu vedení datového auditu a průběžný monitoring kvality centra prostřednictvím časných indikátorů kvality (věstník Ministerstva zdravotnictví ČR 11/2002). Až o rok později bylo vydáno doporučení Rady Evropské unie o programech screeningu nádorových onemocnění, které stanovilo pravidelný monitoring kvality jako nezbytnou součást organizovaných screeningových programů. V roce 2006 pak bylo publikováno již čtvrté vydání European guidelines for quality assurance in breast cancer screening and diagnosis (Perry, 2006). Tento dokument vydávaný Evropskou komisí a připravovaný Mezinárodní agenturou pro výzkum rakoviny (IARC) stanoví doporučené postupy pro screening a diagnostiku zhoubných nádorových onemocnění prsu, a rovněž stanoví postupy, jak celý screeningový proces monitorovat. V současné době je monitoring kvality mamografického screeningového programu plně v souladu s uvedeným doporučením, Česká republika rovněž úzce spolupracuje se skupinami EUNICE (EU Network for Information on Cancer) a ECN (European Cancer Network), které pracují na sběru a sdílení informací o realizaci programů sekundární prevence v Evropské unii. Datový audit programu mamografického screeningu tak představuje funkční a úspěšný model pro implementaci monitoringu kvality i pro další populační programy nádorové prevence.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info