A whole population study of gastrointestinal stromal tumors in the Czech Republic and Slovakia

Název česky Celopopulační studie gastrointestinálních stromálních tumorů v České a Slovenské republice
Autoři

BRABEC Petr ŠUFLIARSKY Jozef LINKE Zdeněk PLANK Lukáš MRHALOVÁ Marcela PAVLÍK Tomáš KLIMEŠ Daniel GREGOR Jakub

Rok publikování 2009
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Neoplasma
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Onkologie a hematologie
Klíčová slova Gastrointestinal stromal tumor; registry; epidemiology; incidence; survival; risk category
Popis Článek prezentuje data z online registru českých a slovenských pacientů s diagnózou GIST (http://gist.registry.cz/), který byl zahájen v roce 2006 a obsahuje pacienty diagnostikované od roku 2000. Do studie tak bylo zahrnuto celkem 278 pacientů. Prezentovaná data obecně odpovídají celopopulačním studiím publikovaným v posledních letech, včetně epdiemiologických dat, klinických charakteristik a přežití pacientů. Registr pomáhá ve zlepšování diagnostiky GIST, znalostí o vlastnostech a chování nádorů, komunikaci mezi lékaři a v neposlední řadě léčebných možností a výsledků.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info