Dlouhodobé výsledky CLS jamky u primární náhrady kyčle

Autoři

ROZKYDAL Zbyněk JANÍČEK Pavel TOMÁŠ Tomáš FLORIÁN Zdeněk

Rok publikování 2009
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae čechoslovaca
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Traumatologie a ortopedie
Klíčová slova total hip arthroplasty, cementless
Popis Dlouhodobé výsledky CLS jamky u primární náhrady kyčle Z. Rozkydal, Janíček, P, Tomáš. T., Florian, Z. Purpose of the study Cílem této studie je zhodnotit výsledky primárních totálních náhrad kyčle s použitím CLS jamky v období nejméně po 15 letech. Material and methods Autoři zhodnotili 105 nemocných se 112 kyčlemi operovaných v letech 1991- 1993, u kterých byla použita CLS jamka. V souboru bylo 33 mužů a 72 žen v průměrném věku 51,3 roků (28-66) v době operace. U všech použili expanzní jamku CLS s polyetylenovým inzertem typu Sulen. U 75 kyčlí implantovali CLS jamku s cementovaným dříkem a u 37 kyčlí s necementovaným dříkem CLS. Použili keramickou hlavičku v počtu 86 a kovovou hlavičku v počtu 26. Klinický výsledek hodnotili podle Merle d Aubigne skóre a Harrisova skóre a radiologické znaky z AP snímku pánve a AP snímku operované kyčle. Results Průměrná doba sledování je 16,2 roků (15-17). Průměrné celkové skóre dle Merle d Aubigne se zlepšilo z 8,1 (5,7-9,8) na 14,6 (14,1-16,8) bodů. Průměrné Harrisovo skóre se zlepšilo z 42 na 86 bodů (71-99). Autoři měli tyto komplikace vyžadující revizní operaci: aseptické uvolnění 2, zlomenina jamky 2, luxace 3, výměna inzertu pro zvýšený otěr 2. Kumulativní klinické přežití s revizí pro jakýkoliv důvod byl 92,0 %. Stabilní fixaci jamky se známkami osteointegrace podle Engha zjistili v 98 případech, stabilní fibrózní fixaci 10 případech (5 případů osteolýzy a 5 kyčlí s radiolucentními liniemi ve dvou a třech zónách do 1-2 mm) a nestabilní fixaci ve 4 případech (2 kyčle s aseptickým uvolněním a dvě se zlomeninami). U 98 kyčlí byla kost pod jamkou bez zřetelné rarefakce. U stabilních jamek nezjistili významnější migraci. U 10 jamek ze 112 zjistili zvýšený otěr polyetylenového inzertu (nad 4 mm). Kumulativní radiologické přežití CLS jamky bylo 86,6 %. Discussion Příčinu zlomeniny CLS jamky vidí autoři v nedostatečné podpoře kostí nebo v její resorpci v proximolaterální části acetabula u stavů po vývojové dysplazii kyčle, dále v nízké kvalitě kosti při těžké osteoporóze a v nedostatečném stabilním ukotvením jamky. Předností jamky je malý úběr kosti a výhodný přenos sil při obvodovém ukotvení. CLS jamka vykazuje známky dobré osteointegrace i v kosti s nižší kvalitou a s defekty dna acetabula. Conclusions CLS jamka poskytuje i po 16 letech dobré výsledky. Klinické přežití je 92% a radiologické přežití 86 %. Nebyl zjištěn zvýšený nárůst zlomenin jamky, rarefakce skeletu, počet migrací, radiolucentních linií nebo osteolýz v čase. Spolehlivost implantátu se zvyšuje v současné době použitím cross- linkovaného polyetylenu (Durasul).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info