Dlouhodobé výsledky CLS dříku u primární náhrady kyčle

Autoři

ROZKYDAL Zbyněk JANÍČEK Pavel HAVLÍČEK Vlastimil PAZOUREK Lukáš

Rok publikování 2009
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae čechoslovaca
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Traumatologie a ortopedie
Klíčová slova total hip arthroplasty cementless
Popis Dlouhodobé výsledky CLS dříku u primární náhrady kyčle Rozkydal, Z., Janíček, P., Havlíček, V., Pazourek, L. Purpose of the study Cílem této studie je zhodnotit výsledky primárních totálních náhrad kyčle s použitím CLS dříku v období 11-17 let po implantaci. Material and methods Autoři zhodnotili 108 nemocných se 122 kyčlemi, u kterých byl použit dřík CLS v období 1991-1996. V souboru bylo 34 mužů a 74 žen v průměrném věku 48 (28-63). U všech nemocných byl použit dřík CLS s úhlem krčku 145 a expanzní jamka CLS. Klinický výsledek hodnotili podle Merle d Aubigne a Postel skóre a Harrisova skóre a podle radiologických znaků z AP snímku pánve a AP snímku operované kyčle. Results Průměrná doba sledování byla 14,6 roků (11-17). Průměrné celkové skóre dle Merle d Aubigne a Postela bylo 14,5 bodů (13,9-17,0) a průměrné Harrisovo skóre bylo 84,8 bodů (70-99). 81 % nemocných mělo velmi dobrý nebo dobrý klinický výsledek. Revizní operaci provedli u tří nemocných (jedno aseptické uvolnění, jedno septické uvolnění a jedno varózní postavení dříku vedoucí k nestabilitě. Při radiologickém hodnocení bylo podle Engha 116 dříků stabilních, tři fibrózně stabilní a 3 dříky nestabilní. Zapadání nad 3 mm jsme zjistili u 5 kyčlí po 12 měsících od výkonu bez dalšího zhoršování. 7 kyčlí mělo jednu radiolucentní linii, 4 kyčle dvě a 3 kyčle měly tři 3 radiolucentní linie, všechny < 2 mm. Discussion 116 radiologicky stabilních dříků podle Engha ze122 kyčlí ukazuje na vysokou spolehlivost implantátu. Podle radiolucentních zón bylo 108 kyčlí bez demarkace a 11 kyčlí s malou demarkací. U 28 kyčlí zjistili známky stress- shieldingu 1. stupně. K příznivým dlouhodobým výsledkům CLS dříku přispívá trojrozměrný klínovitý tvar, který umožňuje optimální press- fit v intertrochanterické krajině. Porózní povrch umožňuje dobrou osteointegraci. Distribuce zátěže v proximální krajině femuru a výhodný modul pružnosti je prevencí stress- shieldingu. Conclusions Kumulativní pravděpodobnost klinického přežití CLS dříku byla v 98,3 % v 15 letech po implantaci. Kumulativní pravděpodobnost radiologického přežití CLS dříku byla v 15 letech 87,7 %. Výhodou CLS dříku je technicky jednoduchá implantace, spolehlivá osteointegrace a dlouhodobá stabilita i u lidí s vysokými nároky na operovanou končetinu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info