MEK inhibition enhances BMS-214662-induced apoptosis in primitive CD34+ CML stem/progenitor cells.

Varování

Publikace nespadá pod Lékařskou fakultu, ale pod Fakultu informatiky. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.

Název česky Inhibice MEK zvyšuje apoptozu indukovanou BMS-214662 v primitivních CD34+ CML kmenových buňkách.
Autoři

ŠIMARA Pavel GRANT Steven HOLYOAKE Tessa PELLICANO Francesca

Rok publikování 2009
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta informatiky

Citace
Popis Potvrdili jsme zvýšenou apoptózu v primitivních Ph+ buňkách vyvolanou kombinací farnesyltransferázového inhibitoru a inhibitoru MEK dráhy. Tento jev byl potvrzen řadou experimentů, např. měřením Caspasy-3, Annexinu, PARPu, mitochondriálního potenciálu ad.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info