Alterations in the vascular architecture of the dorsal root ganglia in a rat neuropathic pain model

Logo poskytovatele
Název česky Změny v cévní architektuře spinálního ganglia na modelu neuropatické bolesti u potkana
Autoři

KUBÍČEK Luboš KOPÁČIK Roman KLUSÁKOVÁ Ilona DUBOVÝ Petr

Rok publikování 2010
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Annals of Anatomy
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Neurologie, neurochirurgie, neurovědy
Klíčová slova vascular architecture dorsal root gangion neuropathic pain model rat
Popis Práce byla věnována sledování změn ve strukturálním uspořádání krevních cév spinálních ganglií potkana na modelu neuropatické bolesti (chronická konstrikce n. ischiadicus). Pro retrográdní značení poškozených axonů byl použit Rhodamin-conjugated dextran (Fluoro-Ruby). Jako marker endotheliálních buněk cév byla použita protilátka Reca-1. Byly srovnávány 3D rekonstrukce cévní architektury kolem těl prvních aferentních neuronů v L4 spinálních gangliích u intaktních zvířat a zvířat po poškození. Na rozdíl od situace nalezené ve spinálních ganglií neoperovaných zvířat a v gangliích kontralaterálních, bylo v ipsilaterálních L4 spinálních gangliích po unilaterální ligatuře pozorováno zvětšení oblasti s pozitivním značením na RECA, a kolem neuronů s poškozenými axony krevní cévy v podobě mnohonásobně stočených cévních kliček. Fraktální analýza potvrdila vyšší stupeň větvení cév, nepravidelnost a zakřivení. Výsledky naznačují, že poškození periferních nervů indukuje změny v cévní architektuře spinálních ganglií spojených s poškozeným nervem.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info