Satellite glial cells express IL-6 and corresponding signal-transducing receptors in the dorsal root ganglia of rat neuropathic pain model

Logo poskytovatele
Název česky Satelitní gliové buňky exprimují IL-6 a korespondující signál-přenášející receptory ve spinálním gangliu potkana na modelu neuropatické bolesti
Autoři

DUBOVÝ Petr KLUSÁKOVÁ Ilona HRADILOVÁ SVÍŽENSKÁ Ivana BRÁZDA Václav

Rok publikování 2010
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Neuron Glia Biology
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Neurologie, neurochirurgie, neurovědy
Klíčová slova neuroinflammation; cytokine; unilateral nerve injury; contralateral
Popis V poslední době se množí důkazy o roli cytokinů v indukci a udržení neuropatické bolesti. V práci byly použity techniky imunofluoresce a in situ hybridizace k podpoře hypotézy, že chronická konstrikce (CCI) n. ischiadicus u potkana indukuje syntézu interleukinu-6 (IL-6) v satelitních buňkách spinálního ganglia, zmnožení receptorů IL-6 (IL-6R) a aktivaci signálního přenašeho a aktivátoru transkripce 3 (STAT3). Unilaterální CCI n. ischiadicus indukovala mechanoallodynii a termální hyperalgézii na ipsilaterálních zadních packách potkanů, na kontralaterálních končetinách byla zaznamenána jen dočasná změna sensitivity. Zatímco u neoperovaných zvířat byla úroveň IL-6 mRNA a proteinu na velmi nízké úrovni, po unilaterální CCI byl prokázán nárůst ve spinálních ganglií L4-5 a to jak v neuronech, tak i v satelitních buňkách. Kromě IL-6 byl v satelitních buňkách po CCI zaznamenám nárůst exprese IL-6R a pSTAT3, zatímco úroveň gp 130 a IL-6R proteinu nebyla změněna.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info