Bilarerální změny cytokinů ve spinálních gangliích experimentálních modelů neuropatické bolesti

Logo poskytovatele
Autoři

DUBOVÝ Petr

Rok publikování 2010
Druh Vyžádané přednášky
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Experimentální i klinické studie ukazují, že neurozánět projevující se charakteristickými buněčnými a molekulárními reakcemi hraje významnou úlohu v indukci neuropatické bolesti. Řada prací rovněž dokazuje, že zvýšená úroveň prozánětlivých a protizánětlivých cytokinů ve spinálních gangliích (SG) koreluje s projevy neuropatické bolesti. Na laboratorních potkanech byla neuropatická bolest vyvolána trojnásobnou unilaterální ligaturou n. ischiadicus nebo ligaturou spinách nervů. Zvýšená mechanoallodynie a termální hyperalgesia na neosrstěné kůži ipsilaterální zadní končetiny experimentálních zvířat prokázala vznik neuropatické bolesti od 1. do 14. dne experimentu. Statisticky významné změny v mechanoallodynii a termální hyperalgesii byly přechodně zjištěny také na kontralaterálních zadních končetinách nebo ipsilaterálních předních končetinách. Kvantitativní stanovení hladiny IL-1b, TNFa, IL-6 a IL-10 ukázalo bilaterální změny nejen ve SG asociovaných s ligovaným nervem, ale také v cervikálních SG. Analýza hladin cytokinů v experimentálních modelech neuropatické bolesti prokázala rozšíření neurozánětu také do SG, které anatomicky nesouvisely s poškozeným nervem.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info