Flow Cytometric Phenotyping and Analysis of T Regulatory Cells in Multiple Myeloma Patients

Logo poskytovatele
Název česky Fenotypizace a kvantifikace T regulačních lymfocytů u pacientů s mnohočetným myelomem pomocí průtokové cytometrie
Autoři

MUTHU RAJA Karthick Raja KOVÁŘOVÁ Lucie ŠTOSSOVÁ Jana HÁJEK Roman

Rok publikování 2011
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Klinická onkologie
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Onkologie a hematologie
Klíčová slova Tregs; flow cytometry; multiple myeloma; thalidomide
Popis Mnohočetný myelom (MM) je onemocnění plazmatických buněk (PC), které bývá často spojeno s poruchami imunity. Fenotypizace a stanovení počtu regulačních T lymfocytů (Tregs) pomocí průtokové cytometrie může být využito k monitorování stavu imunity u myelomových pacientů. Charakterizace funkčního stavu Tregs pomocí proliferačních či inhibičních testů pak může odhalit jejich možnou poruchu. V naší studii bylo zjištěno, že u pacientů s MM jsou počty Tregs zvýšeny oproti zdravým kontrolám, což u těchto pacientů svědčí o deregulaci imunity.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info