Impact of Nestin Analysis in Multiple Myeloma

Logo poskytovatele
Název česky Význam analýzy nestinu u mnohočetného myelomu
Autoři

ŠVÁCHOVÁ Hana KOVÁŘOVÁ Lucie ŠTOSSOVÁ Jana POTÁČOVÁ Anna POUR Luděk HÁJEK Roman

Rok publikování 2011
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Klinická onkologie
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Onkologie a hematologie
Klíčová slova nestin; plasma cells; multiple myeloma; myeloma stem cells; myeloma-initiating cells; flow cytometry
Popis Nestin, marker multipotentních prekurzorových buněk, představuje významnou dynamickou strukturu, jejíž polymerizace/depolymerizace ovlivňuje intracelulární signalizaci a podílí se na řadě klíčových buněčných procesů, jako je proliferace, migrace a přežívání buněk. Předpokládá se, že nestin hraje centrální roli v procesu karcinogeneze. Nestin je považován za možný diagnostický a prediktivní indikátor malignity solidních nádorů a potenciální marker nádorových kmenových buněk. Překvapivě byl identifikován i ve zralých CD138+38+ plazmatických buňkách (PC) mnohočetného myelomu (MM). Exprese markeru kmenových/progenitorových buněk v maligních PC, které jsou považovány za terminálně diferencované, indikuje, že nestin by mohl hrát významnou roli v patologii MM.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info