Markers of oxidative stress in STEMI patients with acute heart failure.

Název česky Ukazatelé oxidačního stresu u pacientů s akutním srdečním selháním.
Autoři

TOMANDLOVÁ Marie TOMANDL Josef PAŘENICA Jiří KALA Petr POLOCZEK Martin TÁBORSKÁ Eva ŠPINAR Jindřich

Rok publikování 2011
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Oxidační stres může u pacientů s infarktem myokardu nebo srdečním selháním přispět k apoptóze myocytů, ke snížení biologické dostupnosti oxidu dusnatého, rovněž se může projevit negativním inotropním účinkem. Cílem studie bylo zjistit koncentrace parametrů oxidačního stresu (malondialdehyd, TNFalfa) a antioxidantů (vitaminy A a E, kyselina močová) a posoudit jejich vztah k rozsahu infarktu myokardu resp. srdečního selhání. Vyšetřována byla skupina 179 pacientů postupně přijatých na koronární jednotku (od 10/2005 do 10/2008) s prvním akutním infarktem myokardu s elevacemi úseku ST léčených perkutánní koronární intervencí. Bylo zjištěno, že jak peroxidace lipidů (MDA), tak i aktivace makrofágů (TNFalfa) je u pacientů zvýšena. Koncentrace vitaminů A a E pozitivně korelují s rozsahem lipoperoxidace a negativně se aktivací makrofágů, zatímco endogenních antioxidant kyselina močová nikoli. Překvapivě nebyly zjištěny žádné souvislosti mezi hodnocenými parametry oxidačního stresu a kouřením a diabetes mellitus.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info