Individuální přístup při operačním uvolnění ztuhlosti loketního kloubu

Autoři

HART Radek KOMZÁK Martin SAFI Adel Mohammad Mahmoud OKÁL František

Rok publikování 2011
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Úrazová chirurgie
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Chirurgie včetně transplantologie
Klíčová slova elbow joint; rigidity; arthrolysis
Popis V letech 2003 – 2009 bylo na pracovišti autorů operováno 39 mužů a 7 žen v průměrném věku 41,5 roku (13 – 69). V polovině případů se jednalo o poúrazový stav. Průměrný rozsah pohybu před operací byl 58,0 stupňů (0- 105 stupňů). Způsob operačního uvolnění lokte byl volen podle typu patologie přísně individuálně. Průměrný rozsah pohybu na konci operačního výkonu byl 118,6 stupňů (90- 135 stupňů). Průměrně došlo ke zvýšení rozsahu o 60,6 stupňů (30- 115 stupňů). Ke dni poslední kontroly byl průměrný rozsah pohybu 111,0 stupňů (65- 140 stupňů). Průměrně tedy došlo po operaci ke ztrátě na rozsahu pohybu 7,6 stupňů ; z toho k dalšímu zvětšení rozsahu pohybu po operaci došlo v 7 případech (15,2 %), nezměněn zůstal pohyb u 13 pacientů (28,2 %) a ke ztrátě rozsahu pohybu po operaci došlo ve 26 případech (56,6 %). Vzhledem k předoperačnímu nálezu došlo tedy ke zvýšení rozsahu pohybu průměrně o 53,0 stupňů (20- 125 stupňů). Pro iritaci n. ulnaris ve vyššímu stupni flexe byla ve druhé době provedena transpozice nervu u 7 pacientů. Artrolýza loketního kloubu je úspěšný výkon. Pacientovi ve většině případů umožňuje návrat k běžné každodenní aktivitě. Potřebný rozsah pohybu je 90 stupňů; námi dosažený je průměrně 111 stupňů (zlepšení o téměř 100 % oproti předoperačnímu stavu). Vzhledem k tomu, že příčina ztuhlosti je obvykle v ulno-humerálním kompartmentu, preferujeme při artrolýze mediální přístup. Komplikace pozorujeme vzácně.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info