Metodika CEA na příkladu temozolomidu a intratékálně aplikovaného karmustinu u pacientů s glioblastoma multiforme

Autoři

KANDRNAL Vít ŘÍHOVÁ Barbora LAKOMÝ Radek DEMLOVÁ Regina MÁJEK Ondřej DUŠEK Ladislav

Rok publikování 2011
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Postgraduální medicína
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Onkologie a hematologie
Klíčová slova cost effectiveness; evaluation; temozolamid; carmustine
Popis Hodnocení nákladové efektivity je společně s analýzou minimalizace nákladů, analýzou nákladové užitečnosti a analýzou nákladové prospěšnosti jedním ze základních nástrojů farmakoekonomiky. Vyčísluje náklady dvou a více léčivých přípravků či jiných léčebných modalit v monetárních jednotkách a vztahuje je k výstupům léčby v přirozených klinických jednotkách. Tzv. zdravotní účinek může být vyjádřen např. změnou krevního tlaku, dobou do progrese onemocnění, poklesem hladiny cholesterolu nebo kvalitou života. Metodika analýzy náhledové efektivity (CEA) musí určovat volbu léčebného přístupu (tzv. komparátoru), se kterým novou alternativu porovnáváme, perspektivu hodnocení (zda provádíme analýzu z pohledu poskytovatele péče, plátce péče, pacienta nebo celé společnosti), strukturované náklady sledovaných léčebných alternativ, relevantní klinické výsledky, případnou změnu nákladů v průběhu hodnoceného období, dopad analýzy senzitivity na výsledky a také limity analýzy včetně možnosti zobecnění výsledků. Tento článek si klade za cíl popsat v hrubých rysech tyto základní komponenty CEA a zamyslet se nad problémy, které autor analýzy musí řešit.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info