Kardiovaskulární rehabilitace u pacientů s chronickou ischemickou chorobou srdeční s ohledem na jejich vstupní výkonnost

Autoři

POCHMONOVÁ Jaroslava HAVELKOVÁ Alena KONEČNÝ Lumír SIEGELOVÁ Jarmila

Rok publikování 2011
Druh Článek ve sborníku
Konference Optimální působení tělesné zátěže
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Ostatní lékařské obory
Klíčová slova Quality of life; combined cardiovascular aerobic and resistanttraining; ischemic heart disease; physical fitness
Popis Cílem práce bylo analyzovat vliv kardiovaskulární rehabilitace u pacientů s chronickou ischemickou chorobou srdeční s ohledem na jejich vstupní výkonnost. Na skupině mužů s ischemickou chorobou srdeční rozdělené do dvou skupin podle vstupní výkonnosti jsme prokázali pozitivní vliv dvanáctitýdenního kombinovaného tréninku na některé ze sledovaných parametrů fyzické zdatnosti. Statisticky významné zlepšení vykazovaly hemodynamické ukazatele související s úrovní trénovanosti především u skupiny mužů s nižší vstupní výkonností, u nemocných s vyšší vstupní výkonností jsme statisticky významné zvýšení výkonnosti ani kapacity transportního sytému pro kyslík nepozorovali. U obou skupin nemocných jsme ale nalezli zlepšení subjektivně vnímané kvality života, přičemž u skupiny s nižší vstupní výkonností ve všech částech dotazníku, u skupiny s vyšší výkonností pouze v částech hodnotících četnost užití nitroglycerinu, subjektivní vnímání kvality léčby a vnímání života s nemocí. Ukázali jsme, že může přinést zlepšení subjektivně vnímané kvality života.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info