Zhodnocení následné rehabilitace u pacientů po cévní mozkové příhodě do 75 let věku z pohledu proximálního a distálního přístupu rehabilitace

Autoři

BÁRTLOVÁ Barbora WÖGEBAUEROVÁ Petra NOSAVCOVOVÁ Eva POSPÍŠILOVÁ Eva NOVÁKOVÁ Marcela SIEGELOVÁ Jarmila SOSÍKOVÁ Michaela

Rok publikování 2011
Druh Článek ve sborníku
Konference Optimální působení tělesné zátěže
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Ostatní lékařské obory
Klíčová slova stroke; occupational therapy; physiotherapy
Popis Cílem této práce bylo zhodnocení efektu následné rehabilitace v kombinaci fyzioterapie (jako možný proximální přístup) a ergoterapie ruky (jako přístup distální) u pacientů po CMP do 75 let věku. V pilotní studii bylo hodnoceno celkem 16 pacientů s průměrným věkem 63 let, které jsme rozdělili na dvě skupiny. První skupina (n = 8) měla předepsanou pouze fyzioterapii, druhá skupina (n = 8) měla ordinovanou kombinaci fyzioterapie a ergoterapie. Ke zhodnocení pacientů jsme použili protokol Chedock-McMaster Hemiplegia Assessment. Hodnoty jednotlivých testů byly získány po přijetí a při propuštění nemocných z DRO FNUSA v Brně. Wilcoxonův párový test prokázal statisticky významné rozdíly na hladině významnosti mezi vstupními a výstupními daty u celého souboru pacientů, ale i podstatné rozdíly v jednotlivých souborech. Podle naměřených výsledků tato studie prokázala, že následná rehabilitace u pacientů po CMP v možné kombinaci fyzioterapie a ergoterapie cílené na hemiparetickou horní končetinu z pohledu proximálního a distálního přístupu, hraje nezastupitelnou roli v komplexním přístupu u pacientů po iktové příhodě.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info