Artroskopická subakromiální dekomprese po stabilizaci luxací AC skloubení a zlomenin laterálního konce klíčku

Autoři

REŠKA Michal KONEČNÝ Jan KAŠPAR Michal KÁBELA Martin ČIERNIK Jan

Rok publikování 2011
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Úvod: Akromioklavikulární luxace a zlomeniny laterálního konce klíční kosti lze s úslěchem léčit konzervativně, v indikovaných případech je ale nutné operační řešení. Jedná se převážně o úrazy u parientů v produktivním věku, kde terapeutický neúspěch může vést k trvalému poškození funkce ramenního kloubu. Použití háčkové dlahy představuje nový pohled na tuto problematiku. Artroskopická subakromiální dekomprese představuje způsob, jakým přehlédnout subakromiální prostor a zbavit pacienta potíží, daných posttraumat. impigment syndromem. Metody: Na našem pracovišti používáme ke stabilizaci AC skloubení a laterálních zlomenin klíčku implantáty firmy Synthes s možností volby offsetu 12, 15 a 18 mm. Standartně revidujeme a rekonstruujeme CC vazy. Výsledné postavení a zvolenou výšku offsetu kontrolujeme na peroperačním RTG. Pooperačně fixujeme operovanou končetinu na 2-3 týdny v ortéze, poté zahajujeme odbornou rehabilitaci. Výsledky: Touto metodou jsme ošetřili 30 pacientů. Jednalo se o sportovní úrazy, převažoval pád na kole. U 6 pacientů byla zároveň zlomenina akromiálního konce klíčku, ve 4 případech se jednalo primárně o tuto zlomeninu. AC luxace byly typu Tossy III. Selhání uvedené metody jsem nezaznamenali. Implantát odstraňujeme dle doporučení AO za 3-6 měsíců podle subj. potíží pacienta. Subakromiální dekompresi s extrakcí implantátu jsme provedli v případech, kdy nedošlo po ukončené rehabilitaci k obnovení pohybu v ramenním kloubu či při známkách impigment syndromu. Po tomto zákroku u pacientů potíže vymizely. Závěr: Na základě dosavadních výsledků považujeme háčkovou dlahu za metodu volby v léčbě akromioklavikulární luxace a zlomenin akromiálního konce klíčku. Nesetkali jsme se s komplikacemi, které často provázely dosavadní standartní řešení metodou tahové cerkláže. Většina pacientů toleruje implantát bez jakýchkoliv subj. potíží, u pacientů, kteří udávali bolesti ramene a lopatky při zátěži, omezenou elevaci a rozsah pohybu končetiny jsme provedli artroskopickou subakromiální dekompresi s uvolněním subakromiálního prostoru a šlachy m. supraspinatus s výsledným dobrým efektem.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info