Využití negativního tlaku při terapii komplikovaného poranění končetin

Autoři

REŠKA Michal VEVERKOVÁ Lenka KONEČNÝ Jan KAŠPAR Michal ČAPOV Ivan

Rok publikování 2011
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Ve svém příspěvku autoři prezentují případ pacienta po těžné autohavarii, který byl přivezen na jednotku urgentního příjmu. V klinickém nálezu dominovalo rozsáhlé postižení levé horní a dolní končetiny s výraznou devastací měkkých tkání s otevřenými zlomeninami v oblasti lokte a distálního bérce. Po primárním ošetření došlo v dalším průběhu k ischemickým změnám v oblasti paty a planty levé nohy s nutností revize a nekrektomie. S úspěchem byl použit VAC systém a následným plastickým krytím defektu. Pacient úspěšně zahájil rehabilitaci, nedošlo k rozvoji infekčních komplikací, RTG snímky ukazovaly dobré kostní hojení. Vzhledem k tomu, že se jednalo o pacienta cizí národnosti, byl k definitivní rehabilitaci převezen do své vlasti.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info