Které echokardiografické parametry potřebujeme pro diagnostiku primárního diastolického srdečního selhání?

Autoři

MELUZÍN Jaroslav PODROUŽKOVÁ Helena SITAR Jan KŘÍSTEK Jan PROSECKÝ Robert PEŠL Martin RAMBOUSKOVÁ Lada SOŠKA Vladimír PANOVSKÝ Roman

Rok publikování 2011
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Cor et Vasa
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Kardiovaskulární nemoci včetně kardiochirurgie
Klíčová slova Echocardiography; Diastolic heart failure
Popis Cíl: Evropská kardiologická společnost (ESC) v roce 2007 zveřejnila doporučení pro neinvazivní diagnostiku diastolického srdečního selhání (srdeční selhání s normální ejekční frakcí levé komory, HFNEF). Cílem naší práce bylo posoudit výskyt HFNEF u nemocných s normální ejekční frakcí levé komory (EF LK) trpících námahovou dušností nejasné příčiny a sledovat podíl jednotlivých echokardiografických a klinických parametrů (NT-proBNP, fibrilace síní) využitých při diagnostice HFNEF podle doporučení ESC. Metodika: Celkem 70 nemocných s námahovou dušností nejasné příčiny bylo vyšetřeno podle doporučení ESC. Tito nemocní prodělali koronarografii, spirometrii, laboratorní vyšetření (včetně stanovení NT-proBNP), elektrokardiografické vyšetření a echokardiografii. Výsledky: Dvacet tři (33 %) nemocných splňovalo kritéria pro diagnózu HFNEF, ostatních 47 (67 %) nikoli. V diagnostice HFNEF se nejvíce uplatnily poměr vrcholné rychlosti plnění LK v časné diastole k vrcholné rychlosti pohybu mitrálního anulu v časné diastole (E/Ea) a hodnota NT-proBNP, které byly patologické u 22 (96 %) a 19 (83 %) nemocných s diagnózou HFNEF. Naopak hodnoty poměru transmitrálního plnění levé komory v časné a pozdní diastole (E/A) a deceleračního času vlny E (DT) doporučované pro diagnostiku HFNEF nebyly nalezeny ani u jednoho nemocného s touto diagnózou. Závěr: Komplexní vyšetřovací přístup zahrnující echokardiografii, elektrokardiografii a stanovení plazmatické koncentrace NT-proBNP umožňuje neinvazivní diagnostiku HFNEF u významné části nemocných s námahovou dušností nejasné příčiny. Dopplerovské parametry plnění LK v hodnotách doporučovaných ESC nejsou přínosem pro diagnostiku HFNEF.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info